پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 


تماس با گروه  TTO


دکتر علی علیزاده

مسئول گروه TTO

دکتر نصراله طباطبایی

مسئول فناوری در بین المللی

فاطمه خیراللهی

کارشناس پژوهشی

 

 


 

دانش آموخته دکتری مهندسی پزشکی- نانو پزشکی

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تلفن : 88392549

تلفن : 88392549

تلفن : 88392549

آدرس ایمیل:

Siuco.tums@yahoo.com

آدرس ایمیل:

Siuco.tums@yahoo.com


آدرس ایمیل:

Siuco.tums@yahoo.com