پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

صفحه اصلي > عناوین کتاب ها<نیم رخ توانمندی های دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در همکاری با صنعتنیم رخ توانمندی های دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران در همکاری با صنعت


   دانلود فایل : نیم‌رخ توانمندی ها.pdf           حجم فایل 9859 KB