پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

صفحه اصلي > توانمندسازی>کارگاه ها >هزینه کارگاه هاهزینه مجموعه کارگاه های مدیریت پژوهش فناورانه سلامت 

مخاطبین

هزینه شرکت در دوره

آزاد

-

هیئت علمی، پژوهشگر، فناور

-

دانشجو، کارمند

-جهت ثبت نام با گروه تجاری سازی، مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت تماس حاصل فرمایید.

شماره تماس:88392549

خانم سلطانی