پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

صفحه اصلي > جدول جلسات ماهانه گروه ها

 

 

جدول جلسات ماهانه گروه ها

 


 

ماه اول

ماه دوم

ماه سوم

بهار

98/1/20

98/2/17

98/3/14

تابستان

98/4/11

98/5/08

98/6/05

پاییز

98/7/09

98/8/14

98/9/12

زمستان

98/10/10

98/11/08

98/12/06