پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 
 

 

تماس با گروه هماهنگی مراکز رشد و شرکتهای دانش بنیان
زهرا خرامان

کارشناس پژوهشی

 

دانش آموخته کارشناسی  ارشد  مدیریت کارآفرینی

تلفن: 81633630

             آدرس ایمیل: siuco.tums@yahoo.com