پنج شنبه ٠٦ آذر ١٣٩٩
**** شماره حساب معاونت پژوهشي دانشگاه : بانك ملت به شماره: 2761900442 - با كد شناسه: 8929 - شماره شبا: IR03 0120 0000 0000 2761 9004 42 ****
منو اصلی
 

صفحه اصلي > قوانین و آیین نامه های مرتبط، گروه ارتباط با صنعت

 

 

قوانین و آیین نامه های مرتبط


 

 

قوانین و مقررات  و آیین نامه ها

ردیف

عنوان مصوبه

1

دستور العمل اجرایی طرح های ارتباط با صنعت دانشگاه

2

دستورالعمل اجرایی طرح های ارتباط با صنعت

به شوراهای محیطی دانشگاه

3

دستورالعمل اجرایی فرصت مطالعاتی و پژوهشی صنعتی داخل کشور اعضای هیات علمی دانشگاه

4

ثبت طرح در پژوهشیار دفتر همکاری دانشگاه ، صنعت و جامعه

5

شیوه نامه ارزیابی طرح های ارتباط با صنعت

6

شیوه نامه اعطای گرنت طرح های ارتباط با صنعت

7

دستورالعمل نحوه ارزیابی درخواستهای فرصت مطالعاتی صنعتی

8

شیوه نامه اعطای گرنت

 اولین طرح ارتباط با صنعت  پژوهشی از بخش خصوصی

9

دستورالعمل استفاده از دوره فرصت مطالعاتی اعضاء هیات علمی